De servernaam, wiki.digitaalerfgoednederland.nl, komt niet voor in de settings. Voeg die toe aan de domeinnamen in fusebox settings!
DEN http://www.den.nl DEN (Digitaal Ergoed Nederland)